• Qabulxona bo’limi markazga tuman va shaharlardan davolanish uchun yotqiziladigan bemorlarga tibbiy xizmat ko’rsatadi.
  • Klinik laboratoriya bo’limi stacionar sharoitida davolanayotgan faol sil bemorlariga klinik va bioximik tahlillarini o’tkazadi.
  • Bakteriologik laboratoriya bo’limi mintaqalararo (Buxoro va Navoiy) viloyatlariga xizmat qilib, ushbu bo’limda silning kultural tahlillarini o’tkazishda xizmat ko’rsatadi.
  • Flyuoromarkaz bo’limi ushbu bo’limda 3ta  ko’chma xarakatdagi flyuoromoslamalar mavjub bo’lib, viloyatning chekka hududlari va shuningdek korxona va tashkilot ishchi xodimlarini ko’krak qafaslarini rentgenologik tekshiruvlaridan o’tkazishda xizmat qiladi.
  • Kafedra: Buxoro Davlat Tibbiyot institutining “Ftiziatriya va Pulmonologiya” kafedrasi faoliyat yuritadi.
  • Bundan tashqari markazda Ma’muriyat, oshxona, dorixona, kirxona, dezokamera va yordamchi xo’jalik faoliyat yuritib kelmoqda.